Despre Noi

MULTIMODAL SERVICE S.R.L. este o societate infiintata in 2007 si are ca obiect principal de activitate “Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.”, cod CAEN 3317.

Societatea ofera urmatoarele servicii in domeniul feroviar pentru care detine:

 • autorizatii si agremente AFER
  • Revizia tehnica a trenurilor in statii (RTC, RTT, RTS, PC, Pco)

 

 • certificat ERI – entitate responsabila cu intretinerea vagoanelor de marfa, pentru functiile:
  • Managementul intretinerii
  • Dezvoltarea intretinerii
  • Gestionarea intretinerii
  • Efectuarea intretinerii
   • Reparatii defecte accidentale la vagoanele de marfa
   • Revizia rularii la vagoanele de marfa
   • Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa
   • Reparatii planificate de tip RP
 • certificat ERI – entitate responsabila cu intretinerea vehiculelor feroviare motoare, pentru functiile:
  • Managementul intretinerii
  • Dezvoltarea intretinerii
  • Gestionarea intretinerii
  • Efectuarea intretinerii
   • Revizii planificate de tip RI, RAC, R1, R2 si reparatii accidentale la locomotive electrice de 3400 / 5100 KW
   • Revizii planificate de tip RI, RT, R1, R2, 2R2, R3 si reparatii accidentale la locomotive diesel electrice de 1250 / 2100 CP
   • Revizii planificate de tip RI, RT, R1, R2, 2R2 si reparatii accidentale la locomotive diesel hidraulice de 1250 CP
   • Reparatii planificate tip RR, RG la locomotivele LDH 1250 CP, LDH 700 CP si LDH 450 CP.
   • Revizii planificate la locomotive electricecu motoare asincron tip LEMA
   • Reparatii planificate tip RR, RG la locomotivele diesel electrice de 1250/2100 CP

Societatea detine urmatoarele certificate care atesta implementarea sistemelor de management privind sanatatea si securitatea ocupationala, calitate si management de mediu:

 • Certificat SMC –conform standardului de referinta SR EN ISO 9001:2015
 • Certificat SMM – conformstandardului de referinta SR EN ISO 14001:2015
 • Certificat SSO – conformstandardului de referinta SR ISO 45001:2018

Activitatea se desfasoara la sediul social din str. Pompelor, nr. 7 si la punctul de lucru din Ploiesti, str. Pompelor nr.7, sau la locatia/locatiile beneficiarului cu echipe de service mobil dotate corespunzator.

Principalii beneficiari ai serviciilor prestate de MULTIMODAL SERVICE SRL sunt:

 • operatori de transport feroviar care detin sau utilizeaza vagoane destinate transportului de marfa;
 • proprietari sau utilizatori de vagoane destinate transportului de marfa;
 • operatorii de transport feroviar, proprietarii sau utilizatorii de locomotive

Societatea noastra are in derulare contracte de mentenanta preventiva si corectiva pentru vagoane si locomotive apartinand unor detinatori din UE aflate in exploatare in Romania, contracte care au ca obiectiv asigurarea disponibilitatii la transport prin masuri de urmarire si revizuire permanenta in exploatare cu adaptarea masurilor de intretinere planificata la modul de utilizare.

Avantajul competitiv al MULTIMODAL SERVICE S.R.L. este dat de calitatea, promtitudinea si complexitatea serviciilor prestate, de utilizarea eficienta a resurselor financiare si umane, de preocuparea continua de urmarire si realizare a programului de instruire si pregatire profesionala, avand experienta necesara pentru a asigura mentinerea in exploatare a parcului de vagoane si locomotive in conditii tehnice si costuri adecvate tipului de exploatare comerciala.